Hyperplasie (PAH)

Paradoxale adipose hyperplasie (PAH) is een bekende zeldzame, matige tot ernstige bijwerking geassocieerd met cryolipolyse ofwel CoolSculpting. PAH is beschreven als “een vertraagde toename van vetweefsel op de plaats van behandeling” en “een geleidelijke vergroting van het behandelde gebied … een goed afgebakende onderhuidse massa, die lichtjes pijnlijk is bij palpatie”.

Hyperplasie door cryolipolyse

Onderzoeken toonden incidentiecijfers tussen 0,05% en 0,39%. Dat is dus een kans van kleiner dan 1 incident per 3.000 cycli. De incidentiecijfers op alle plaatsen werden drastisch verlaagd met meer dan 75% met de implementatie van nieuwere modellen CoolSculpting apparaten.

Van de patiënten die paradoxale adipose hyperplasie ontwikkelden, was 55% man en 77,8% van Europese etnische oorsprong. De meerderheid van de gevallen (76,9%) werd geassocieerd met oudere modellen van de CoolSculpting apparaten.

Hoewel er nog geen wetenschappelijk onderzoek beschikbaar is, zien wij als CoolSculpting Kliniek dat de nieuwste generatie machine (CoolSculpting Elite) bij ons na meer dan 10.000 behandelingen nog geen PAH geval heeft laten zien. De verbeterde kop en andere koudeverdeling zouden redenen kunnen zijn voor minder stress in de behandelde delen, maar dit moet beter onderzocht worden

Verzekering CoolSculpting Kliniek

CoolSculpting Kliniek heeft een unieke verzekering/garantie. Mocht onze behandeling namelijk leiden tot hyperplasie (PAH) dan zorgen wij dat dit aangetaste weefsel kosteloos via een liposuctie wordt verwijderd.

CoolSculpting Kliniek heeft een standaard procedure voor wanneer wij vermoeden dat de behandeling hyperplasie heeft ontwikkeld. Ten eerste laten we door een arts vaststellen of het om hyperplasie gaat. Ten tweede treedt de regeling met de verzekering in werking.  Wij regelen de liposuctie voor je en onze verzekering vergoedt de volledige liposuctie om het door hyperplasie aangetaste gebied te verwijderen.

Nikolis, A., & Enright, K. M. (2020). A Multicenter Evaluation of Paradoxical Adipose Hyperplasia Following Cryolipolysis for Fat Reduction and Body Contouring: A Review of 8658 Cycles in 2114 Patients. Aesthetic Surgery Journal. https://doi.org/10.1093/asj/sjaa310
De voordelen van CoolSculpting