CoolSculpting – Privacy verklaring AVG

Cool Klinieken Nederland B.V., gevestigd aan Westersingel 52, 3014 GV Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Cool Klinieken Nederland B.V.
Westersingel 52
3014 GV Rotterdam
085-2730730

Contactpersoon
Cool Klinieken Nederland B.V. is te bereiken via info@coolsculptingkliniek.nl of 085-2730730.

Van wie verwerken wij persoonsgevens?
Cool Klinieken Nederland B.V. verwerkt je persoonsgegevens indien je een zakenrelatie van het bedrijf bent, je op een vacature bij Cool Klinieken Nederland B.V. hebt gesolliciteerd, je in dienst bent bij Cool Klinieken Nederland B.V., je goederen of diensten aan Cool Klinieken Nederland B.V. levert, je een offerte of nieuwsbriefabonnement hebt aangevraagd bij Cool Klinieken Nederland B.V., je een formulier voor gratis consult, extra informatie over coolsculpting of medisch formulier hebt ingevuld bij Cool Klinieken Nederland B.V., wanneer je de BMI-test van Cool Klinieken Nederland B.V. hebt uitgevoerd, wanneer je een consult afspraak, een behandeling of een controle hebt afgenomen bij Cool Klinieken Nederland B.V. of indien je op andere wijze contact hebt gezocht met Cool Klinieken Nederland B.V. Abonnees van de bedrijfspagina’s van bij Cool Klinieken Nederland B.V. op de social mediaplatformen van LinkedIn, Facebook, YouTube, Google+, Twitter en Instagram beschouwen wij als zakenrelaties evenals connecties die via LinkedIn Facebook, Twitter en Instagram verbonden zijn aan leden van de directie van Cool Klinieken Nederland B.V.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Cool Klinieken Nederland B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam of naam van cliënt
 • Afdeling
 • Geslacht
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door informatie te ontvangen, dienst af te nemen, in correspondentie en/ of telefonisch te vermelden
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel
 • BTW-nummer
 • BSN
 • Huisarts
 • Apotheek
 • Referentie
 • Eerste dossier
 • Laatste dossier
 • Datum consult
 • Behandelplan
 • Datums behandeling(en) en afspraken

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@coolsculptingkliniek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Cool Klinieken Nederland B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het in behandeling nemen van informatieverzoeken, offerte-aanvragen en consultanten, behandelingen en controles.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om je goederen en diensten te leveren.
 • Om je te informeren middels nieuwsbrieven, social mediaplatformen (LinkedIn, Facebook, YouTube, Google+, Twitter en Instagram) en/of andere gegevensdragers of media over actuele ontwikkelingen in ons vakgebied of binnen ons bedrijf.
 • Cool Klinieken Nederland B.V. analyseert jouw gedrag op de website en social mediaplatformen (LinkedIn, Facebook, YouTube, Google+, Twitter en Instagram) om daarmee de website en social mediaplatformen (LinkedIn, Facebook, YouTube, Google+, Twitter en Instagram) te verbeteren en het aanbod aan producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Cool Klinieken Nederland B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Cool Klinieken Nederland B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Cool Klinieken Nederland B.V.) tussen zit.

Bewaartermijn
Cool Klinieken Nederland B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Klanten > Bewaartermijn > 5 Jaar
Dit in verband met de bewaarplicht met betrekking tot de belastingaangifte.
Leads > Bewaartermijn > 5 Jaar
Dit in verband met sales-gerelateerde activiteiten.
Leveranciers > Bewaartermijn > 5 Jaar
Dit in verband met de bewaarplicht met betrekking tot de belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden
Cool Klinieken Nederland B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Cool Klinieken Nederland B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Cool Klinieken Nederland B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 3 jaar

Cookie: Google Adwords
Functie: Tracking cookie die herkomst vastlegt
Bewaartermijn: 3 jaar

Cookie: Google Display
Functie: Tracking cookie die herkomst vastlegt
Bewaartermijn: 3 jaar

Cookie: Bing Ads
Functie: Tracking cookie die herkomst vastlegt
Bewaartermijn: 3 jaar

Cookie: Facebook
Functie: Tracking cookie die herkomst vastlegt
Bewaartermijn: 3 jaar

Cookie: LinkedIn
Functie: Tracking cookie die herkomst vastlegt
Bewaartermijn: 3 jaar

Cookie: YouTube
Functie: Tracking cookie die herkomst vastlegt
Bewaartermijn: 3 jaar

Cookie: Twitter
Functie: Tracking cookie die herkomst vastlegt
Bewaartermijn: 3 jaar

Cookie: Instagram
Functie: Tracking cookie die herkomst vastlegt
Bewaartermijn: 3 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@coolsculptingkliniek.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Cool Klinieken Nederland B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
Cool Klinieken Nederland B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Cool Klinieken Nederland B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Cool Klinieken Nederland B.V. via info@coolsculptingkliniek.nl of 085-2730730.